RET He, Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: retHe) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (art. nr, 12131)  alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml

      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul

      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

28 – 35 pg

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer och lipemi. 
Låga retikulocyter ger otillförlitligt resultat på Ret-He.

Metod

Flödescytometri

Ackrediterad

Nej

Sökord

RetHe Ret-He retikulocyt ret hemoglobin ekvivalent järn järnbrist erytropoetin EPO anemi sekundär-anemi funktionell-järnbrist Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent