Koagulationsfaktor VIII, P-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Koagulationsfaktor-VIII:C faktor VIII:C blödning blödningsbenägenhet blödningsutredning hemofili-A DIC FVIII-koncentrat