Koagulationsfaktor VIII, P-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Koagulationsfaktor-VIII:C, faktor VIII:C, blödning, blödningsbenägenhet, blödningsutredning, hemofili-A, DIC, FVIII-koncentrat