Kolesterol, S, Pv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: kol, PVkol) alt pappersremiss.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.
Lipider kan tas fastande eller icke-fastande.

Pleuravätska
Prov tas i polypropenrör med gul skruvkork, art. nr. 16580.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin

   Art.nr: 20507

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S

   Art.nr: 16580

Provhantering

Serum
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 3 månader i frys
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Pleuravätska
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Serum

> 50 år

3,90 - 7,80 mmol/L

31- 50 år

3,30 - 6,90    ”

18 - 30 år

2,90 - 6,10    ”

Flickor 3-17 år

3,2 - 6,1     ”  

Pojkar 3-17 år

2,9 - 6,0     ”

Flickor 6 mån-2 år

1,9 - 5,1     ”

Pojkar 6 mån-2 år

2,8 - 5,7     ”

2v-6 mån

1,7 - 6,1     ”

Flickor 0-14 dagar

1,2 - 3,2     ”

Pojkar 0-14 dagar

1,1 - 2,8     ”

 

Pleuravätska
Referensvärden saknas.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Askorbinsyra (C-vitamin), intralipid och metyldopa kan interferera med analysen och ge falskt för låga värden.

Metod

Enzymatisk metod, detekterad med spektroskopi.

Ackrediterad

Ja, serumanalys klin kem lab Sunderbyn

Sökord

kolesterol blodfetter hyperlipoproteinemi kardiovaskulär-risk totalkolesterol PVkol kol