Kolesterol, S, Pv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: kol, PVkol) alt pappersremiss.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.
Lipider kan tas fastande eller icke-fastande.

Pleuravätska
Prov tas i polypropenrör med gul skruvkork, art. nr. 16580.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
   Art.nr: 16580

Provhantering

Serum
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 3 månader i frys
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Pleuravätska
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Serum

> 50 år

3,90 - 7,80 mmol/L

31- 50 år

3,30 - 6,90    ”

18 - 30 år

2,90 - 6,10    ”

Flickor 3-17 år

3,2 - 6,1     ”  

Pojkar 3-17 år

2,9 - 6,0     ”

Flickor 6 mån-2 år

1,9 - 5,1     ”

Pojkar 6 mån-2 år

2,8 - 5,7     ”

2v-6 mån

1,7 - 6,1     ”

Flickor 0-14 dagar

1,2 - 3,2     ”

Pojkar 0-14 dagar

1,1 - 2,8     ”

 

Pleuravätska
Referensvärden saknas.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Askorbinsyra (C-vitamin), intralipid och metyldopa kan interferera med analysen och ge falskt för låga värden.

Metod

Enzymatisk metod, detekterad med spektroskopi.

Ackrediterad

Ja, serumanalys 

Sökord

kolesterol, blodfetter, hyperlipoproteinemi, kardiovaskulär-risk, totalkolesterol, PVkol, kol