Komplementproteiner/analys

Analyserande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Provtagningsanvisning

Sökord

Komplementproteiner Komplementfaktor C1-INH C1q C1s C3 C4 C-funktion angioödem urtikaria komplement