Komplementproteiner/analys

Analyserande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Provtagningsanvisning

Sökord

Komplementproteiner, Komplementfaktor, C1-INH, C1q, C1s, C3, C4, C-funktion, angioödem, urtikaria, komplement