Haptoglobin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: hapto) alt pappersremiss
S-Haptoglobin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet:
7 dygn i rumstemperatur/kyla, avhällt serum 2 veckor i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

0,24-1,90 g/L
Lågt haptoglobin hos barn upp till puberteten kan vara normalt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

haptoglobin akutfasprotein akutfasreaktant anemi elfores elektrofores erytrocytomsättning hemoglobinomsättning hemolys inflammation leverstatus mjältcirkulation hapto elfo