Haptoglobin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: hapto) alt pappersremiss. 
S-Haptoglobin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) och S-akutfasproteiner (provkod: AfasP) men kan också beställas separat.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet:
7 dygn i rumstemperatur/kyla, avhällt serum 2 veckor i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

≥ 18 år 0,24-1,90 g/L
12-17 år ≤1,79        ”
1-11 år ≤1,63        ”
15 dagar-< 1 år  ≤2,21       ”
0-14 dagar ≤0,10        ”


Lågt haptoglobin hos barn upp till puberteten kan vara normalt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen. Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

haptoglobin, akutfasprotein, akutfasreaktant, anemi, elfores, elektrofores, erytrocytomsättning, hemoglobinomsättning, hemolys, inflammation, leverstatus, mjältcirkulation, hapto, elfo