EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi)

Utförande laboratorium

Klinisk patologi
Provmottagningen C5, 2tr
Akademiska Sjukhuset
75185 Uppsala

Provtagningsanvisning

Sökord

EGFR, DNA, Mutationsanalys, anti-EGFR, terapi, cancer