EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi)

Utförande laboratorium

Klinisk patologi
Provmottagningen C5, 2tr
Akademiska Sjukhuset
75185 Uppsala

Provtagningsanvisning

Sökord

EGFR DNA Mutationsanalys anti-EGFR terapi cancer