Takrolimus, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: takrol) och/eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med tillsats av EDTA, art. nr. 12131 alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats, art. nr. 21850).

Prov tas vanligen som ett dalvärde, dvs att prov tas cirka 12 timmar efter den senaste dosen, alldeles före nästa dos. I annat fall ska provtagning uppskjutas. Eftersom takrolimus är ett läkemedel med lågt clearance kan det ta flera dagar innan anpassningar i dosregimen syns i blodnivåerna.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Centrifugeras EJ.

Hållbart:
7 dygn i rumstemperatur.
7 dygn i kyl. Vid längre förvaring ska provet frysas.

Svarsrutiner

Analysen utförs vanligtvis måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutiska målvärden är individspecifika, se t ex. specifika vårdprogram.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

HAMA-interferens kan förekomma.

Heterofila antikroppar kan påverka analysen.

Kan korsreagera med metaboliter av takrolimus, framförallt vid nedsatt eliminering (t.ex. under gallstas).

 

EVF-gränser 0,25-0,55.

Metod

CMIA, Abbott Alinity i

Ackrediterad

Ja

Sökord

takrol, Takrolimus, Tacrolimus, FK506, immunsuppressiv, PROGRAF, transplantation