Ammonium P-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: ammoni) eller pappersremiss.  

Provtagning

Venblod i EDTA-rör, art. nr. 12131. Prov skall tas i slutet system och provröret skall vara helt fyllt. Kapillärt tagna prover rekommenderas inte, då luftexposition medför falskt förhöjda värden.

Blanda väl. Placeras på is för transport till laboratoriet inom 15 minuter från provtagning.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter vid 2400 x g inom 30 minuter efter provtagning (om provet skall skickas rekommenderas kylcentrifugering).

Häll av plasman.
Skickas fryst.

Hållbarhet:
≤ 2 timmar i kylskåp.
3 veckor i frys

Svarsrutiner

Analyseras alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Alla åldrar 18-72 µmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hemolys ger falskt för höga värden.

Metod

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Nej.

Sökord

Ammonium, ammoniak, leverencefalopati, ureacykeln, ureacykeldefekter, enzym, kväve, ammoni