Albumin, U, tU, Dv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Ualb, UalbT) alt pappersremiss. Urinvolym och uppsamlingstid behöver anges på beställningen för att UalbT ska kunna besvaras.

Provtagning

tU-Albumin ingår även i U-proteinelektrofores.

Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. klockan 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till klockan 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas. Urinvolym och uppsamlingstid måste anges för att beräkning av analysen ska kunna utföras.

10 mL av väl blandad dygnsmängd, eller stickprov sänds i vacutainerrör (beige propp, art. nr. 28333).

Dv-Albumin
Analyseras snarast möjligt. Sannolikt hållbart flera dagar.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Centrifugeras i 5 min vid 500 x g.

Hållbarhet:

U-Albumin
6 dygn i kyla.
6 månader i frys, -20 °C.

Dv-Albumin
Analyseras snarast möjligt.
Sannolikt hållbart flera dagar

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid. Möjlighet till analys övrig tid finns efter överenskommelse med lab.

Referensintervall/Beslutsgräns

tU-Albumin
<30 mg/dygn
<20 µg/min

U-Albumin
<20 mg/L

Dv-albumin
Saknas

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

I vissa fall kan falskt höga eller låga resultat förekomma på grund av 
icke-specifik turbiditet. Prozoneffekt kan observeras vid 
albuminkoncentrationer som överstiger 10 000 mg/L.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

 

Ackrediterad

Ja, U-Albumin

Sökord

Albumin, mikroalbuminuri, diabete,s hypertoni, ateroskleros, glomerulär njursjukdom, nefros, nefrotiskt syndrom, mikroalbumin, proteinuri, diabetesnefropati, nefropati, albuminuri, urin, Ualb, UalbT