Proteinelektrofores, tU-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UelfoT) alternativt pappersremiss

Provtagning

10 mL av väl blandad dygnsmängd sänds i vacuatinerrör med beige propp, art. nr. 28333.

Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan till exempel kl. 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Centrifugeras i 5 min vid 500 x g.

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid.

Elektroforesbilden bedöms visuellt tillsammans med kvantitativ bestämning av tU-Protein och tU-Albumin. Vid nyupptäckt eller misstänkt M-komponent utförs kompletterande immunfixation för klassning och typning av eventuell tung och lätt Ig-kedja.

Referensintervall/Beslutsgräns

Se utlåtande.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Elektroforetisk separation

Ackrediterad

Nej

Sökord

proteinelektrofores, albuminuri, Bence-Jones, elektrofores, elfore,s fria-lätta-kedjor, lätta-kedjor, M-komponent, myelom, nefrotiskt-syndrom, njure, njursjukdom, njurskada, proteinfraktion-i-urin, proteinuri, urinelektrofores, urinproteinelektrofores, urin, fria lätta kedjor, UelfoT