Sfärocytos, B-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk patologi och cytologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

sfärocytos, osmotisk_resistens, membranfragilitet