Etanol, Metanol, Isopropanol, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn (Etanol, Metanol och Isopropanol).
Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå utför Etanol.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: etanol, metano, isopro) alt. pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör utan eller med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer utan eller med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör med gel, art nr. 20507.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet: 2 veckor i rumstemperatur, 6 månader i kylskåp, och 6 månader i frys. Rören kan vara avkorkade max 1 timme. Undvik att frysa och tina proverna upprepade gånger.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Samtliga: Ej påvisbart (<3.0 mmol/L)

Omvandlingsfaktor motsvarande promille i helblod: mmol/L x 0,0376 = promille

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Etanol, Gällivare, Kiruna och Piteå: För resultat > 3,0 mmol/L bifogas automatiskt kommentaren: "Närbesläktade föreningar som kan orsaka interferens är n-propanol och n-butanol."

Etylenglykol och isopropanol interfererar inte med denna metod.

Sunderbyn: 2,3 Butandiol och Propylenglykol interfererar ej.

Metod

Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå: enzymatisk
Sunderbyn: gaskromatografi

Ackrediterad

Ja

Sökord

etano,l alkoholer, alkoholism, desinfektionsmedel, etyl, förgiftning, intoxikation, isopropanol, metanol, missbruk, spolarvätska, Tenol, träsprit, etanol, metano, isopro