Apolipoprotein B, Apo B, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: apoliB) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör, (guldgul propp, art. nr. 12631), alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Kan tas fastande eller icke-fastande.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter vid 2400 x g.
Hållbart: 
3 dygn i kyla i rör med kork.
3 månader i frys (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor >18 år: 0,60-1,3 g/L
Män >18 år: 0,60-1,5 g/L

Önskvärd nivå för kvoten apo B/apo A1:
Män <0,8
Kvinnor <0,7

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

ApoB, apolipoprotein, apoprotein, blodfetter, hyperlipoproteinemi, kardiovaskulär-risk, ApoliB