Protein 14-3-3, Sp-

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Tomtebodavägen 12 B
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

Sökord

Protein-14-3-3 Creutzfeldt-Jakobs-sjukdom CJD prionsjukdom