HLA-B27 Allel B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HLAB27) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp) art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainerrör med EDTA-tillsats, art. nr 21850).
Minsta provvolym 0,2 ml.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbarhet: 14 dagar i rumstemperatur eller kyla (kylförvaring rekommenderas). Minst 1 månad i frys. Vid frysförvaring placeras röret utan förbehandling i frys.

Svarsrutiner

Analyseras 1-2 gånger per vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras "Påvisad" eller "Ej påvisad".

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Realtids-PCR.

Ackrediterad

Nej

Sökord

HLA-B27, morbus-Bechterew, ankyloserande-spondylit, pelvospondylit, psoriasisartrit, reaktiv-artrit, humant-leukocyt-antigen, irit, Reiters-syndrom, spondyloartropati, uveit, realtids-PCR, HLAB27