Anti-IgA antikroppar, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

anti-IgA,-antikroppar, autoantikropp, IgA, immunglobulin, immundefekt, anti-IgA-antikroppar, IgA-brist, anti-IgA