Anti-IgA antikroppar, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

anti-IgA-antikroppar autoantikropp IgA immunglobulin immundefekt anti-IgA-antikroppar IgA-brist anti-IgA