Blodstatus, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: blst) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp, art. nr. 12131), alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

V.g. se respektive parameter.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

V.g. se respektive parameter

Metod

V.g. se respektive parameter

Ackrediterad

Ja

Sökord

Blodstatus, anemi, blodplättar, EPK, erytrocyt, EVF, Hb, hematologi, leukocyt, LPK, MCV, röda, TPK, trombocyt, vita, blst