Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: antitr) alt pappersremiss.
S-alfa-1-antitrypsin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i kyla. För längre tider ska avhällt serum frysas i -20°C .

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män:       0,86-1,75 g/L
Kvinnor: 0,94-1,94 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

A1AT akutfasprotein akutfasreaktant alfa-1-antitrypsin alfa-1-antitrypsinbrist antitrypsin elfores emfysem ikterus ikterus-juvenil ikterus-neonatal inflammatorisk-reaktion KOL leversjukdom plasmaprotein proteinelektrofores antitr elfo