Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: antitr) alt pappersremiss. 
S-alfa-1-antitrypsin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) och S-akutfasproteiner (provkod: AfasP) men kan också beställas separat.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i kyla. För längre tider ska avhällt serum frysas i -20°C .

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män ≥ 18 år 0,86 - 1,75 g/L
Kvinnor ≥ 18 år 0,94 - 1,94  ”
0-17 år 1,10 – 1,81 ”

 

Nyfödda har ofta något högre nivåer.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

A1AT, akutfasprotein akutfasreaktant alfa-1-antitrypsin alfa-1-antitrypsinbrist, antitrypsin, elfores, emfysem, ikterus, ikterus-juvenil, ikterus-neonatal, inflammatorisk-reaktion, KOL, leversjukdom, plasmaprotein, proteinelektrofores, antitr, elfo