Status: Pågående Skapad: Beräknad klar: Okänt

Osmolalitet, S, U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: osmol, Uosmol) alt pappersremiss.

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

URIN
Morgonurinprov (efter 8-10 timmars vätskekarens) i plaströr, 10 mL, art. nr. 28333

För Desmopressin/Minirintest (för vuxna) rekommenderas törst från kl. 22 kvällen före undersökningen. På morgonen ges Minirin® som injektion eller nässpray (se FASS). Inom 1 timme tömmes urinblåsan och urinen kastas. Efter 3-5 timmar tömmes blåsan och ev. efter 8 timmar.
5-10 mL urin per vattenkastning sänds till laboratoriet i proppade plaströr (vacutainerrör med beige propp, art. nr. 28333).

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter vid 22° C 2400 x g.
Hållbart 6 dygn i kyla i rör med kork.

URIN
Centrifugeras i 5 minuter vid 22° C 500 x g.
Hållbart 6 dygn i kyla i rör med kork.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Serum
280-300 mosmol/kg.

Urin
Törstprov (efter 8-10 timmars vätskekarens)
Vuxna:                                  >750 mosmol/kg

Desmopressintest/Minirintest
Barn                1 år                >600 mosmol/kg
                        2 år                >700 mosmol/kg
                        3 år                >800 mosmol/kg
Vuxna            20 år                >850 mosmol/kg
                      40 år                >800 mosmol/kg
                      60 år                >700 mosmol/kg

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Inga kända

Metod

Fryspunktsbestämning

Ackrediterad

Ja, serum 

Sökord

osmolalitet, dehydrering, densitet, desmopressintest, diabetes-inspidus, förgiftning, litiumbehandling, litiumförgiftning, Minirintest, osmotisk-tryck, natriumkoncentration, Pitressintest, plasmaosmolalitet, polyuri, specifik-vikt, vattenintoxikation, osmol, Uosmol