Apolipoprotein A1, Apo A1, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: apoA1) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör, (guldgul propp, art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Kan tas fastande eller icke-fastande

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter vid 2400 x g.
Hållbart:
3 dygn i kyla, i rör med kork
3 månader i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor: 1,2-2,3 g/L
Män: 1,1-2,0 g/L

Önskvärd nivå för kvoten apo B/apo A1 
Kvinnor <0,7
Män <0,8

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunturbidimetrisk metod 

Ackrediterad

Ja

Sökord

ApoA1, apolipoprotein, apoprotein, blodfetter, hyperlipoproteinemi, kardiovaskulär-risk