Etylenglykol, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: etylgl) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör utan eller med gel, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (microtainer utan eller med gel, art. nr. 13066) eller trombirör med gel, art. nr. 20507.

S-Etylenglykol kan analyseras ur samma rör som S-Etanol, Metanol och Isopropanol.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet: 2 dagar i rumstemperatur, 2 veckor i kylskåp, och 30 dagar i frys.
Rören kan vara avkorkade max 1 timme.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisbart (<3,0 mmol/L)

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

49.5 mmol/L Triglycerider ger ca 2 mmol/L falskt för höga Etylenglykol värden.

2,3 Butandiol och Propylenglykol interfererar ej.

Metod

Gaskromatografi

Ackrediterad

Ja

Sökord

etylenglykol, glykol, intoxikation, kylarvätska, etylgl