Beta-Amyloid kvot, Csv-

Analyserande laboratorium

Neurokemi, Hus V3, Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
431 80 Mölndal

Provtagningsanvisning

Sökord

beta-amyloid kvot Amyloid demens demensmarkör likvor spinalvätska cerebrospinalvätska