IgM, Immunglobulin M, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgM) alt pappersremiss
S-IgM ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, Avhällt serum: 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna

0,27 - 2,10 g/L

1-17 år

0,39 - 1,86

3 mån-12 mån

0,16 - 0,86

15 dagar- 2 månader

0,12 - 0,71

0-14 dagar

0,05 - 0,35

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Antigenexcess inte testad högre än 70,05 g/L. Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

IgM, immunglobulin-M, elfores, elektrofores, filariasis, malaria, mykoplasma-infektion, primär-biliär-cirros, proteinelektrofores, trypanosomiasis, virussjukdom, elfo