Transferrinmättnad, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: järn/) alt pappersremiss

Provtagning

S-Transferrinmättnad beräknas när S-Järn och S-Transferrin är beställt i
kombination (Järnstatus).
Morgonprov (Före kl 10) rekommenderas.
Dygnsvariation.

Provhantering

Beräknas. Se S-Järn och S-Transferrin.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

  Män Kvinnor
> 50 år  0,15-0,60    0,15-0,50   
18 år - 50 år       0,15-0,60      0,10-0,50     
     
  Barn  
12 år - 17 år 0,06-0,48  
6 mån - 11 år  0,06-0,41  

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Beräknad

Ackrediterad

Ja

Sökord

Transferrinmättnad, Järnmättnad, anemi, Fe, hemokromatos, järn, järnbrist, transferrinmättnad, järn/