Transferrin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: transf) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel), art. nr. 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.
Kombinationsanalys med S-Järn.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbart:
3 dygn i rumstemperatur eller kyl (serum i gelrör).
6 månader i frys -20 °C eller kallare (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar för gelrör och 4 timmar trombinrör.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

≥ 18 år

1,94 - 3,26 g/L

Flickor 12-17 år

2,43 - 4,30

Pojkar 12-17 år

2,42 - 3,75

6 mån-11 år

2,14 - 3,46

9 v-6 mån

1,07 - 3,24

0-9 v

1,04 - 2,24

P-piller-användning: 2,25-3,85 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen. Prover som innehåller paraproteiner (onormala monoklonala antikroppar) kan interferera med analysresultaten.

Metod

Immunturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

Transferrin, anemi, hemokromatos järn, TIBC, transf