hCG-U

Utförande laboratorium

Klin kem lab i Gällivare, Kiruna och Piteå.
Hälsocentraler, akut-, gynekolog- och mödravårdsmottagningar.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UHCGQ) alternativt pappersremiss.

Provtagning

Urinprov tas i ett rent, torrt provtagningskärl märkt med patientidentitet. Prov kan tas när som helst under dygnet, dock innehåller den första morgonurinen högst koncentration av hCG och ger således optimalt resultat.

Provhantering

Provet som inte analyseras direkt kan förvaras i kyl 2 – 8°C i upp till 72 timmar. 

Om provet förvarats kylt, blanda och låt provet nå rumstemperatur innan analys. Låt grumlig urin stå så att grumligheten sjunker mot botten av kärlet. Använd den övre klara urinen för utförande av testet.

Svarsrutiner

Verksamhetstid för respektive lab/hälsocentral/mottagning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej gravid: < 25 IE/L, besvaras som Negativt.
Gravid: ≥ 25 IE/L, besvaras som Positivt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Klinisk diagnos ska inte enbart baseras på ett enda analysresultat.

Pga. fördröjning mellan befruktning och uppkomst av hCG i urin bör ett negativt resultat upprepas efter 2 – 3 dagar för att graviditet ska kunna uteslutas.

Om test används tidigare än före den första dagen av en utebliven menstruation finns det risk för falskt negativa resultat. Även mycket utspädda prover innehåller inte garanterat representativa nivåer av hCG och kan ge falskt negativa svar. Vid misstanke om graviditet bör testningen därför göras igen vid en senare tidpunkt alternativt komplettera med en hCG-analys i serum.

Andra tillstånd än graviditet, såsom koriocarcinom och urogenitala infektioner (som ger ökat antal leukocyter) kan orsaka något förhöjda hCG-nivåer. Därför bör dessa möjligheter uteslutas innan graviditet konstateras.

Metod

Kromatografisk immunoanalys för snabb bestämning av hCG i urin. Samma metod för testremsa (NADAL) och instrumentell avläsning (CLINITEST).

Ackrediterad

Nej.

Sökord

hCG-U, U-hCG, hCG, graviditet