Iduronidas, Alfa, B-

Analyserande laboratorium

Centrum för medfödda metabola sjukdomar
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Iduromidas lysosomal-sjukdom Hurlers-sjukdom Scheies-sjukdom utvecklingsförsening lysosomalt-enzym mukopolysackaridos