Iduronidas, Alfa, B-

Analyserande laboratorium

Centrum för medfödda metabola sjukdomar
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Iduromidas, lysosomal-sjukdom, Hurlers-sjukdom, Scheies-sjukdom, utvecklingsförsening, lysosomalt-enzym, mukopolysackaridos