Pepsinogen A, fS-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

pepsinogen-A pepsinogen pepsinogen-1 atrofisk-gastrit duodenal-ulcus magsäckscancer perniciös-anemi ventrikelcancer