Pepsinogen A, fS-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

pepsinogen-A, pepsinogen, pepsinogen-1, atrofisk-gastrit, duodenal-ulcus, magsäckscancer, perniciös-anemi, ventrikelcancer