Prokalcitonin P, S

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PCT) och/eller pappersremiss

Provtagning

Venblod i serum gelrör, art. nr. 12631 eller Li-Heparin plasma gelrör, art. nr. 20850 alternativt kapillärblod (mikrotainer gelrör, art. nr. 13066 eller med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).
Trombinrör är ej lämpliga.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Plasma med gel, mintgrön, 5/3ml med Li-Heparin
   Art.nr: 20850

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g. Vid EDTA-rör avskiljes plasman.
Patienter i hemodialys med high-flux membraner rekommenderas provtagning före dialys.

Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur
1 dygn i kyla
15 dygn i frys(avhällt prov).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 6 timmar.

Svarsrutiner

Gällivare: Dagtid, ej beredskapstid
Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Barn < 2 dygn, referensområde saknas i labdatasystemet. Se medicinsk bakgrund eller labhandboken för tolkning.

Barn > 2 dygn och friska vuxna: <0,05 μg/L.

Tolkningsgräns (referensgräns i labdatasystemet) < 0,5 μg/L, där sepsis anses osannolik. Se vidare under Medicinsk bakgrund

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hos patienter i hemodialys med high-flux membraner minskar PCT-nivåerna, däremot inte vid low-flux membraner.

För gammalt prov ger lägre värden.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

prokalcitonin, procalcitonin, infektion, sepsis, KOL, pct