Protein, Csv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab. Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

 

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: SPprot) alt. pappersremiss.

Provtagning

Cerebrospinalvätska i sterilt polypropenrör (art. nr. 16580) med gul skruvpropp, minst 2 mL.

Se även Provtagningsinformation för spinalvätska.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Pipetteras över i Sarsted-rör.
Hållbart:
24 timmar i rumstemperatur
6 dygn i kyla
> 1 år i frys

Svarsrutiner

Sunderbyn och Gällivare: Alla dagar dygnet runt
Kalix, Kiruna och Piteå: Dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

 

Män

Kvinnor

>18 år

0,15 – 0,45 g/L

0,15-0,45 g/L

13 -18 år

<0,41  ”

<0,46  ”

2 -12 år

<0,41  ”

<0,46 ”

7 mån - <2 år

<0,50  ”

<0,48 ”

3-6 mån

<0,49 ”

<0,45 ”

1 mån - <3 mån

<0,48 ”

<0,93 ”

15 dagar- <1 mån

<0,97 ”

<1,05 ”

0- <15 dagar

<1,05”

<1,54 ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Bensetonklorid, turbidimetrisk

Ackrediterad

Nej

Sökord

protein, blöd-hjärnbarriärskada, cerebrovaskulär-skada, demens, Guillain-Barré, likvor, likvorprotein, meningit, tumör, SPprot