Gentamicin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: gentam) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM:

Venblod i rör med gel, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Prov bör tas andra behandlingsdygnet, omedelbart före nästa dos (dalvärde) och en timme efter den samma. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar per vecka.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork. 14 dygn i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Riktvärden

Terapeutiskt-Dalvärde

< 2,0 mg/L

Toxiskt-Dalvärde

> 2,0 mg/L

Terapeutiskt-Toppvärde

4,0  - 12,0 mg/L

Toxiskt-Toppvärde

> 12,0 mg/L

8-tim. konc. (c8) vid 1 dos/dygn

1,5  -  4,0 mg/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

PETINIA-analys

Ackrediterad

Ja

Sökord

Gentamicin, antibiotika, infektion, Garamycin, Gensumycin, endokardit, antibiotikakoncentration, aminoglykosid, gentam