Kryoglobuliner, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: kryogl) alt pappersremiss

Provtagning

Provtagning sker på laboratoriet. Provtagning är möjlig helgfri måndag – onsdag, kontakta laboratoriet innan.

Serumrör utan gel.

Svarsrutiner

Svar 2-3 dagar efter provtagning

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen utfällning

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Falskt negativt resultat erhålls om provet får koagulera vid lägre temperatur
än kroppstemperatur. Kryoglobuliner kan falla ut vid temperaturer som endast
lätt understiger +37°C.

Falskt negativt resultat kan även erhållas om tiden för utfällningen är för kort.

Metod

Manuell

Ackrediterad

Nej

Sökord

kryoglobulin, artralgier, neulogiska-symtom, Raynauds-fenomen, vaskulär-purpura, kryogl