Aminosyror, kvant, fP-

Analyserande laboratorium

Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS)
Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

aminosyror, aminogram, argininosuccinat, fenylalanin, fenylketonuri, homocitrullin, ornitin, oxoprolin, tryptofan, tyrosin, ureacykel-defekter, metanolsjukdom