Lutropin, luteiniseringshormon (LH), S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: LH) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Centrifugerat prov hållbart:
Gelrör: 7 dygn i kyl.
Avhällt serum: 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor:
Follikelfas: 1,8-12 IE/L
Ovulationsfas: 7,6-89 IE/L
Lutealfas: 0,6-14 IE/L
Postmenopaus: 5,2-62 IE/L

Män:
0,6-12 IE/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

HAMA-interferens kan förekomma.
Heterofila antikroppar kan påverka resultaten.
Endogena substanser som interfererar med analysen: FSH, TSH, hCG, <+/-1%.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

LH, amenorre-utredning, fertilitetsutredning, gonadotropin, hyperandrogent-syndrom, Kallmans-syndrom, luteiniseringshormon, Lutropin, ovariell-insufficiens