Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Beta2Glycoprotein, I-ak,, IgG, IgM antikroppar, Anti-Phospholipid-syndrom, trombos