Fosfat, S, tU-, U-

Utförande laboratorium

Serum: Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.
Urin: Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: fosfat, Ufosf, UfosfT) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör, art. nr. 20507.

URIN
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t ex kl 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.
10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i vacutainerrör med beige propp, art. nr. 28333.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g
Hållbarhet:
4 dagar i kyla i rör med kork.
1 år i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

URIN
Hållbarhet:
2 dygn i rumstemperatur och 6 månader i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-FOSFAT

Män >50 år

0,75 - 1,40 mmol/L

Män 18 - 50 år

0,70 - 1,60     ”

Kvinnor >18 år

0,80 - 1,50     ”

Flickor 13 -17 år

0,94 - 1,63

Pojkar 13 - 17 år

0,94 - 1,80

Flickor 8 - 12 år

1,11 - 1,83

Pojkar 8 - 12 år

1,28 - 1,99

1 - 7 år

1,35 - 2,03

6 mån -1 år

1,64 - 2,13

15 dagar - 6 mån

1,55 - 2,71

0-14 dagar

1,81 - 3,39

 

tU-FOSFAT

Vuxna

 < 42 mmol/dygn (kostberoende)

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Spektroskopisk metod, baserad på fosfomolybdat.

Ackrediterad

Ja, serumprov

Sökord

Fosfat, D-vitaminbrist, Fanconi-syndrom, hypofosfatemi-familjär, kalciumomsättningsrubbning, kramper-oklara, malabsorption, njurinsufficiens, njursjukdom parathyreoidea, paratyreoidea-sjukdom, renal-tubulär-acidos, Ufosf, UfosfT