Faktor VIII:C, P-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Faktor-VIII, koagulationsfaktor, blödningsutredning, hemofili-A, DIC-syndrom, DIC, trombosutredning, FVIII-koncentrat, koagulation, blödning, hemofili