Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp

Analyserande laboratorium

Labmedicin Skåne
Specialkemi 2
Akutgatan 8
221 85 LUND

Provtagningsanvisning

Sökord

Pi-typning, antitrypsin, antitrypsin-alfa1, alfa-1-antitrypsin, alfa-1-antitrypsinbrist, emfysem, klassning-av-fenotyp, KOL, kronisk-obstruktiv-lungsjukdom, fenotyp