Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
205 02 Malmö

Provtagningsanvisning

Sökord

Pi-typning antitrypsin antitrypsin-alfa1 alfa-1-antitrypsin alfa-1-antitrypsinbrist emfysem klassning-av-fenotyp KOL kronisk-obstruktiv-lungsjukdom fenotyp