Acylkarnitin, fP-

Analyserande laboratorium

Centrum för medfödda metabola sjukdomar
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

 

Sökord

acylkarnitin, dikarbozylsyror, glutarat, hydroxyfettsyror, fettsyra, fettsyraoxidationsdefekter, betaoxidationsdefekt, 3-hydroxyfettsyror, mitokondriell-sjukdom, hypoglykemi