Acylkarnitin, fP-

Analyserande laboratorium

Centrum för medfödda metabola sjukdomar
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

 

Sökord

acylkarnitin dikarbozylsyror glutarat hydroxyfettsyror fettsyra fettsyraoxidationsdefekter betaoxidationsdefekt 3-hydroxyfettsyror mitokondriell-sjukdom hypoglykemi