Used,U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: used) alt. pappersremiss

Provtagning

7-9 mL nykastad mittströmsurin överförs med överföringsstrå till ett BD Vacutainer-rör med konserveringsmedel för urinanalyser art. nr. 35050. Blanda röret 8 – 10 gånger.
Hållbart: 48 timmar.
Förvaring: rumstemperatur.

Alternativt:
10 mL nykastad mittstråleurin hälls i ett koniskt polypropenrör (gul skruvpropp) art. nr. 16580.
Hållbart: 4 timmar.

Det är mycket viktigt att urinen undersöks omgående (inom 4 timmar) och förvaras i kylskåp. Datum och provtagningstid måste anges. Prov äldre än 4 timmar eller om tidsangivelse saknas, analyseras inte.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör Urinalysis preservative plus Urine Tube
      Art.nr: 35050

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Förvaras i rumstemperatur. U-Sed skickas i befintliga transportlådor men med fördel i vadderad prov-påse.

Svarsrutiner

Dagligen mån-fredag dagtid, under helg i mån av tillgänglig kompetens.

Referensintervall/Beslutsgräns

U-Erytrocyter 0-3/synfält
U-Leukoocyter 0-3/synfält
U-Hyalina cylindrar 0-2/10 synfält

Indikation

Urinsedimentanalys används för att diagnostisera njurskador.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Oriktig provtagning.
I alkalisk urin upplöses leukocyter redan efter några timmar.
I hypoton urin övergår erytrocyter snabbt till blodkroppsskuggor vilka kan vara svåra att upptäcka. Tubulusepitel kan felaktigt räknas som leukocyter.
Sulfapreparat kan ge kristallbildning.
Dysmorfa erytrocyter går inte att se i rör med konserveringsmedel.

Metod

Mikroskopisk undersökning

Ackrediterad

Nej

Sökord

Used, urinsediment, sediment, cylindrar, cystit, kristaller, nefrit, njure, pyelonefrit, uvi