Klomipramin, S-

Analyserande laboratorium

Specialkemi läkemedel, vån 3
Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Provtagningsanvisning

Sökord

Klomipramin, Anafranil, tricykliska-antidepressiva, tricykliska, depressio,n antidepressivum, läkemedel