Follikelstimulerande hormon (FSH), S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: FSH) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066)

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Centrifugerat prov hållbart:
Gelrör: 7 dygn i kyla. 12 månader i frys.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor:
Follikelfas: 3,0-8,1 IE/L
Ovulationsfas: 2,6-17 IE/L
Lutealfas: 1,4-5,5 IE/L
Postmenopaus: 27-133 IE/L

Män:
1,0 – 12 IE/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

HAMA-interferens kan förekomma.
Heterofila antikroppar kan påverka analysen.
Endogena substanser som interfererar med analysen: LH, TSH, hCG <0,1 %.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

Follikelstimulerande-hormon, FSH, amenorreutredning, fertilitetsutredning, gonadotropin, hyperandrogent-syndrom, Kallmans-syndrom, ovariell-insufficiens, pubertetsutredning, spermatogenes