Neuronala antikroppar

Analyserande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Neuronala antikroppar, Glycerin-receptor, Hu, Ma, NMDAR, VGKC, AMPAR,GABA(B), receptor Amphiphysin, Ma/Ta, CV2/CRMP5, Ri, anti-GAD