Neuronala antikroppar

Analyserande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Neuronala antikroppar Glycerin-receptor Hu Ma NMDAR VGKC AMPAR GABA(B) receptor Amphiphysin Ma/Ta CV2/CRMP5 Ri anti-GAD