Albumin, Pv, Asc, Lv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: AValb, LValb, PValb) alt pappersremiss.

Provtagning

ASCITES-, LED- OCH PLEURAVÄTSKA
Tas i i polypropenrör med gul skruvkork (art. nr 16580) eller annat rör utan tillsats.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

ASCITES-, LED- OCH PLEURAVÄTSKA
Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Referensvärden saknas

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Bromkresolpurpur metod, spektroskopisk (BCP) .

Ackrediterad

Nej

Sökord

albumin, dehydrering, elfores, hydreringsgrad, intorkning, kolloidosmotiskt-tryck, malabsorption, nefros, nefrotiskt-syndrom, plasmaprotein, proteinelektrofores, transportprotein, ödem, AValb, LValb, PValb