Hemoglobin, F-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: FHb) alt pappersremiss

Provtagning

Burk: FOB Rapid Test, art. nr. 16181.

Utförs av beställaren:

  1. Ta avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.
  2. Öppna burken som innehåller buffertlösning. Ta avföringsprovet med pinnen som sitter i korken. Rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls.
  3. Avlägsna överskottet avföring genom att torka pinnen med toalettpapper. Mängden avföringsprov är tillräcklig när båda fårorna i pinnens ände är fyllda. En större mängd prov försvårar testets utförande.
  4. Sätt korken med pinnen tillbaka i burken med buffert och skruva fast korken. Skaka därefter burken tills avföringen helt blandats med buffert.
  5. Nu är provet klart för att undersökas. Efter provtagning förvaras burken i rumstemperatur, upp till 10 dagar eller i kylskåp (2-8°C) upp till 21 dagar.

Provtagningsmaterial

    • Faeces Hb,provtagningskit med kassett
      Art.nr: 16181

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisbart

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hemoglobinmolekylen måste vara helt intakt för att reagera i testen. Detta innebär att vid blödningar från övre gastrointestinalkanalen, där hemoglobinet hinner påverkas av enzymer och magens saltsyra under tarmpassagen, kan ge falskt negativa resultat.

Metod

Immunokromatografi

Ackrediterad

Nej 

Sökord

hemoglobin, anemi, blod-i-faeces, divertikulit, hematochiezi, Hb, järnbrist, malignitet-i-tarmkanal, melena, FHb