Urinsticka kvalitativ, U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Ustat) alt pappersremiss

Provtagning

10 mL nykastad mittströmsurin i plaströr.

Provhantering

Det är mycket viktigt att urinen undersöks omgående eller senast inom 4 timmar.

Datum och provtagningstid måste anges. Prov äldre än 4 timmar eller om tidsangivelse saknas analyseras ej.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Glukos Negativ
Ketoner       Negativ
pH 5,0-8,0   
Protein Negativ
EPK Negativ
Nitrit Negativ
LPK Negativ

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Blodtillblandning från slemhinnan vid hårdhänt tvättning av uretramynning och pågående menstruationsblödning.

Falsk negativa nitrit resultat kan erhållas om kosten inte innehåller tillräckligt med nitrat (finns främst i grönsaker) eller om bakteriestammen saknar nitratreduktas. Falskt negativt resultat kan ses vid högt askorbinsyraintag.

Falskt positiva nitritresultat kan ses vid felaktig provhantering.

Falskt resultat på leukocyter kan ses vid kraftig albuminuri och högt intag av askorbinsyra.

Metod

Urinsticka med instrumentell avläsning

Ackrediterad

Nej

Sökord

urinsticka aceton albuminuri bakteriuritest blod-i-urin cystit diabetes-mellitus EPK glukos glukosuri hematuri keton ketonkroppar ketonnuri LPK leukocyturi nitrit nitrittest njure pH prostata protein proteinuri uretrit urinscreen urintestremsa urinvägsinfektion UVI Ustat