Urinsticka kvalitativ, U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Ustat) alt pappersremiss

Provtagning

10 mL nykastad mittströmsurin i plaströr.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör Urinalysis preservative plus Urine Tube
      Art.nr: 35050

Provhantering

Urinen ska analyseras inom 2 h från provtagning. Datum och provtagningstid måste anges. Prov äldre än 2 timmar eller om tidsangivelse saknas analyseras ej.

Urin som förvarats i BD-vacutainerrör med konserveringsmedel för urinanalyser (artikelnummer 35050 i Raindance) är hållbara i 48 h.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Glukos Negativ
Ketoner       Negativ
pH 5,0-8,0   
Protein Negativ
EPK Negativ
Nitrit Negativ
LPK Negativ

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Falskt negativa resultat på nitrit kan inträffa då urinen inte hållits i blåsan tillräckligt länge (<4 timmar).

Blod finns ofta, men inte alltid, i urinen vid menstruation.

Om urinprovet kontaminerats med hudrengöringsmedel innehållande klorhexidin kan testresultatet för protein påverkas (i mindre utsträckning även densitet och bilirubin). 

Om testfälten har skadats kan detta visa sig genom att testfälten missfärgas eller mörknar. Skulle så vara eller om resultatet inte överensstämmer med förväntade fynd ska utgångsdatumet kontrolleras och att stickan reagerar korrekt med kända negativa och positiva kontrollmaterial.

Ämnen som orsakar onormal urinfärg kan påverka läsbarheten på reagensstickornas testfält. Sådana ämnen inkluderar synliga rester av blod eller bilirubin samt läkemedel innehållande färgämnen, nitrofurantoin eller riboflavin. Rester av askorbinsyra som normalt återfinns i urin påverkar inte dessa tester.

Metod

Urinsticka med instrumentell avläsning

Ackrediterad

Nej

Sökord

urinsticka, urinstatus