Fenytoin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: fenyt) alt pappersremiss

Provtagning

Prov bör tas före dosering.
Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22˚ C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.5 månader i frys.

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall: 40 - 80 µmol/L

Indikation

Utvärdera behandling, intoxikationer.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Enzymimmunanalys.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Fenytoin, antiepileptikum, Epanutin, epilepsibehandling, Fenantoin, Fenantoin-Recip, Lehydan, läkemedel, fenyt