Pankreatisk polypeptid, fP-

Analyserande laboratorium

Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi
Provmottagningen Ingång 61, 2 tr 
751 85 Uppsala
 

Sökord

Pankreatisk-polypeptid, PP, endokrin-tarmtumör, tarmtumör