Komplementfaktor C3, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: C3) alt pappersremiss

Provtagning

Serum
S-C3 ingår i kombination med S-C4.
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 
4 dygn i rumstemperatur och 8 dygn i kyla och frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

0,67-1,29 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

komplementfaktor-3, akutfasprotein, alternativa-vägen, anafylaktoid-purpura, C3, glomerulonefrit, infektionskänslighet, immunkomplexsjukdom, invasiv-bakteriell-infektion, klassiska-vägen, komplement, komplementbrist, opsonin, plasmaprotein, SLE