Mikroglobulin, Beta-2-, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sundebyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: beta2m) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbart:
8 dygn i kyla, 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag till fredag, dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

1,0 - 2,6 mg/L

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Turbidimetrisk metod
 

Ackrediterad

Ja

Sökord

mikroglobulin, beta-2-mikroglobulin, AIDS, amyloidos, cellproliferationsmarkör, lymfom, lymfoproliferativ-sjukdom, MHC-klass-1, myelom, myeloproliferativ-sjukdom, njursjukdom, RA, reumatoid-artrit, beta2mikroglobulin, beta2m